تعرفه خدمات

تعرفه خدمات کلینیک جوان

تعرفه لیزر موهای زائد بدن

بانوانآقایان
ناحیههزینهناحیههزینه
ران170 هزار تومانران210 هزار تومان
ساق پا130 هزار تومانساق پا170 هزار تومان
دست ها کامل200 هزار توماندست ها کامل270 هزار تومان
بیکینی و خط باسن90 هزار تومانجلوتنه کامل270 هزار تومان
کشاله ران70 هزار تومانپشت کامل270 هزار تومان
زیر بغل90 هزار تومانباسن135 هزار تومان
صورت80 هزار تومانکتف135 هزار تومان
زیر گردن45 هزار تومانناحیه تناسلی100 هزار تومان
پشت گردن45 هزار تومانزیر بغل100 هزار تومان
شکم90 هزار تومانخط ریش70 هزار تومان
سینه90 هزار تومانخط زیر گردن70 هزار تومان
پشت90 هزار تومانخط پشت گردن70 هزار تومان
گودی کمر45 هزار تومانگوشگوش45 هزار تومان
باسن90 هزار تومانبینی35 هزار تومان
خط شکم و دور ناف55 هزار تومانپیشانی35 هزار تومان
دور سینه35 هزار تومان
پشت لب35 هزار تومان
فول بادی640 هزار تومانفول بادی750 هزار تومان
دکمه بازگشت به بالا