جراحی پتوز

[bookly-cancellation-confirmation]​

 

جراحی پتوز

جراحی پتوز (جراحی افتادگی عضله بالابرنده پلک چشم چپ)
توسط «دکتر سید محمد سالار ظاهریانی»
جراح و متخصص چشم

کلینیک تخصصی جۇان

به افتادگی پلک فوقانی پتوز گفته می‌شود. این افتادگی ممکن است خفیف بوده یا تمامی مردمک را بپوشاند. در برخی موارد پتوز می‌تواند دید طبیعی را محدود و یا حتی به‌طور کامل مسدود کند.

پتوز می‌تواند:
یک یا هر دو چشم را درگیر کند.
وراثتی باشد.
در بدو تولد بروز کند.
در سنین بالاتر اتفاق بیفتد


درباره جراحی پتوز بخوانید