تزریق ژل لب

[bookly-cancellation-confirmation]​

 

تزریق ژل لب
تزریق ژل لب

نمونه ایی از تزریق ژل لب ( طبیعی)
توسط خانم دکتر همتیان

کلینیک تخصصی جۇان


درباره جراحی پتوز بخوانید