پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین کلینیک جوُان

پرداخت آنلاین کلینیک جوُان

    این فرم تنها برای مواردی می باشد که از طرف کلینیک از شما خواسته شود تا مبلغ مورد نظر را بصورت آنلاین پرداخت نمایید.این فرم برای نوبت دهی آنلاین نمی باشد!

    در صورتی که از شما خواسته نشده که بصورت آنلاین پرداخت انجام دهید از این فرم استفاده نفرمایید!