جۆان کردنی زێ بە بێ ئێش و لە کە مترین کات دا بە ThermiVa

جۆان کردنی زێ بە بێ ئێش و لە کە مترین کات دا بە ThermiVa

جۆان کردنە وە ی زێ بە  ThermiVa  چیە وچۆنە؟

جۆان کردنی زێ ڕە وشتێکە کە ئامانج لە وە سفت و پتە و کردنی ماسوولکە کانی زێ یە. ئە م ڕە وشتە دە توانین بۆ هۆکاری جۆانی یاوە کو چارە سه رکردنی کێشەی به ستراو بە تە مە ن ئە نجام بدرێت. بە پێچە وانە ی زۆرێک لە ڕە وشتە کانی جۆان کردنی زێ ، ThermiVa خۆشە ویستیە کی  زۆری بە دە ست هێناوە. چونکینە جێگرێکی باش و بە بێ ئێش و پێویست بە نە شتە رگە ری بە رامبەر بە ڕە وشتە هێرش بە رە کان نیە . ئە مە ش تە نیا دە رمانە بە تایبە ت مندی خۆیە وە . لەم ڕەوشتە لە ڕادێوی فرێکانسی کۆنتڕووڵ کڕاوی دە ما بۆ پتە وکردن و سفت کردنی شانە ی دە رە وە و ژورەوە ی زێ  بە کار دە برێت.

ئە م چە شنە دە رمانە لە لایە ن FDA په سەند کراوە چونکینە بێ هێرش بە رانە ، بێ هورموون و بێ نە شتە رگە ریە . شل بوونی زێادە لە حە دی ماسوولکە کانی زێ بە هۆی چونه سه ری تەمەن و بە تایبە ت دۆای زۆمە و زایینی سرشتی ڕۆداوێکی زۆر دەنگۆیە . ئازاری زێ نە وەکو دە تۆانی ببێتە هۆی کە م بوونەو ی هە ستۆکی لە پێوەندی جنسی ، بە ڵکو دە تۆانی ڕە زامەندی جنسی کە م کاتەوە . وزه ی بەکاربراو لەدرێژەی دە رمانی جۆان کردنی زێ دە بێتە هۆی کە ڵتە ی زێ . لە ئاکام دا یارمە تیمان دە دات بۆ بە هێزکردنی پێهاتە ی پشت گیری زێ . بە درێژە ی ئە م دە رمانە تایبە ت مە ندی کێش ئاسای پێست و ماسوولکە کانی زێ بباتە سە ر

جوانسازی واژن با ThermiVa چیست؟
جۆان کردنە وە ی زێ بە  ThermiVa  چیە وچۆنە؟

ڕە وشتی ThermiVa چۆن دەێتە هۆی جۆان کردنەوە ی زێ؟

ئە م ڕە وشتە تە ڵ بژێرێکی باڵایە بۆ کەسانێک کە بە دۆای رە وشتێکی بێ نە شتە رگە ری دە گە ڕێن کە کەمترین کات ببات. ئە م دە رمانە کە چل خۆلیک کات دە بات دە توانرێ لە مە تەب بکرێت . لە م چە شنە دە رمانە پێویستێک بە بێهۆشی ناکات . بە بە کارهێنانی مێڵە یەکی ئە لێکتڕۆد وزە و هێزی لە  فرێکانسی ڕادیۆیی ڕاگیراو بۆ گە رم داهێنانی نە رمی ئە و شانانە ی وا مە بە ستن بەکاردە برێت . نەخۆشەکان دەتوانن بە پێ ویست و داخۆازی خۆیان ، لابیا کان ، کە ناڵە کانی زێ یا وەکو هە ردوکیان دە رمان و چارە سە ربکە ن

گە رمایە کە لە ڕێی ڕادیۆ فرێکانسەوە دروست بووە دە بێتە هۆی کرژبوونە وە ی شانە کان. لە مە ودای ئە م چە شنە دە رمانە شانەکانی وڵۆواژینی(زێ) دە رەوە و ناوە پتەودە بێت . دروست بوونی کۆڵاژێنیش هە ڵ دە زرنگێ تا شوێنەکان دە رمان بکرێن . بۆ گە یشتن بە دە ست کە وتێک بە بە رهە مێکی خۆازراو ، نە خۆشەکان دە بێ بە ماوە ی سێ مانگ لە ژێر سێ دە رمانی جێاواز دا، دابنرێن. سێ ڕە وشتی 30 خولی بۆ هە ر نە خۆشێک هەیە کە مە ودای هە ر کامە یان یەک مانگە . نەخۆشەکان دە توانن هەر لە و ڕۆژە پاش دە رمان بگە رێنەوە سە ر ئیش و چالاکیە کانی خۆیان

درمان بی اختیاری ادرار با ThermiVa
چارە سە ر کردنی نە بونی ئیڕادە و ویست لە میز کردن بە ThermiVa

سە ربە شی جۆان کردنی زێ بە ڕە وشتیThermiVa چیە؟

 • سفت و توند بوونی زێ: ئە م ڕە وشتە دە بێتە هۆی کە م بوونە وە ی شلی و سیسی زێ کە بۆ نە خۆش و مێردە کە ی جێ سرنجە. 
 • سفت وتوند بوونی وڵۆو و ڵابیای دە رە وە (گۆشە و کە نارە کانی زێ): ThermiVa دە بێتە هۆی سفت و توند بوونی شانە کانی دە رە وە و کە م کردنە وە ی داکەوتویی.
 • چاک کردنی وشکی زێ : ئە م چە شنە دە رمانە دە بێتە هۆی نە رم و نۆڵ تر بوون و  ئە ستور تر بوونی پێست و شێ و نمی ژور و دە رە وە . بۆ کە سانێ کە ویشکی زێ ئە زموون دە کە ن ئە م ڕە وشتە چاکترین خاڵ و هه ڵ بژاردنە.
 • کە م کردنە وە ی نە بونی ویست و ئیڕادە   لە میز کردن : نە خۆشە کان دوای دە رمان بە ThermiVa زۆر جاران توشی کە م بوونە وە ی بێ ویستی یاوەکو دە ڵانی نە ختە دێن.
 • زۆر بوونی ڕە زامە ندی جنسی و سێکسی: بە م ڕە وشتە نە خۆشە کان دە توانن زۆربوونی هە ستۆکی زێ ، کرژبوونە وە ی هاونەزمتر و پتەوتری  ماسولکە یی ، و تۆانای بە دە ست هێنانی ئۆڕگاسمێکی بە هێزتر
 • بە پێچە وانەی رە وشتەکانی نە شتە رگە ری لابیا پڵاستی ، لە م ڕە وشتە هیچ جێگە برینێک وجودی نیە.
 • سفت وتوندبوونی شوێنە کانی دە رمان بە خێرایی دە بێت و ماوە ی چەند حە وتو بە دروست بوونی کۆلاژێن چاک دە بێتەوە.
 • نە خۆشە کان دە توانن پاش ئە وە بە خێرا بگه رێنەوە سە ری شێوازی ژیانی ڕۆژانە یان . تە نانەت دە توانن چالاکی  جنسی و سێکسی خۆیان دە ست پێ بکە ن.
جوانساژی واژن باعث افزایش رضایت جنسی می شود.
جۆان کردنە وە ی زێ دە بێتە هۆی زێادبوونی ڕە زامە ندی جنسی وسێکسی

چ کە سانێک دە توانن گونجاوترین هه ڵ بژێردراو بن بۆ ئە م ڕە وشتە دە رمانیە؟

جۆان کردنە وە ی زێ کێشەهایەکی جێاواز چارە سە ردەکات . ڕە وشتی ThermiVa بۆ ئافرە تانێ  کە نیشانه کانی ژێرە وە تە جروبە دە کە ن باوی دڵە:

 • شلی دۆایی زۆمە ی سرشتی ، یا وە کو زۆمە زۆر و جۆراوجۆرە کان.
 • ژنانێ کە نە خۆشی زێی درێژخایەن تە جروبە دەکەن.
 • ژنانێک کە لە کاتی حە یزی مانگانە یا پاش بێواری و ئاوە سۆیی  میزڵدانی فرە کاری یا بێ دە سە ڵاتی و بێ ئیڕادە یی میز تە جروبە دە کە ن.
 • ژنانێ کە پاش لە شێرپنجە ی ممک  توانای بەکارهێنانی هورمونیان نیە.
 • ژنانێک کە  توشی چڵک و کێمی درێژخایەنی زێ بوون.
 • لەناوچونی تایبەت مندی کێش ئاسایی زێ بە هۆی چونە سە ری تەمەن
کاهش میل جنسی به دلیل خشکی واژن
کە م بوونەوە ی ئیشتیا و حە زی  جنسی بەهۆی وشکی زێ

بۆ جۆان کردنە وە ی زێ بەم ڕەوشتە  پێویستمان  بە چە ند کۆ دە رمان هە یه؟

دە زگای  ThermiVaجێگای زێ بە هێواشی گە رم دە کات  و دە بێتە هۆی دروست بوونی کۆلاژێن بە درێژایی کات . ژومارە و نێوانی دە رمانەکان بە پێ بە رهەمی ئە و ئازمایشتانە ی وا لە ڕێگە ی دوکتۆره کانە وە ئە نجام دە درێت  دیاری دەکرێت . لە م ڕە وشتە  پێویستمان بە سێ قۆناغ دە رمانە. دروست بوونی کۆلاژێن بە هە ر دەرمانێکی دۆاتر زێاد دەبێت . پاش کۆی یە کە م دروست بوونی کۆلاژێن نزیکە ی دوو تا سێ حەوتو پاش لە هەر کۆیەک زێاتر دەبێت و نزیکەی سێ مانگ درێژە دە خایانێت. کۆی دوهەم شوێنەواری کۆی یەکەم زێاتر ده کات و دیسان دروست بوونی کۆلاژێن زێاتر دە بێت . لە قۆناغی سێ هەم بە شێوەیەکی بەرچاو دروست بوونی کۆلاژێن پتر لە قۆناغی دوو هە م زێاتر دە بێت . سە رنج دان بە نێوان وکاتی دەرمان بۆ دروست کردنی شوێنە وارێکی درێژخایە ن زۆڕ پێویستە .

پرسێارە باوەکان لە پە یوە ندی لە گە ڵ جۆان کردنی زێ:

دە رمانی جۆان کردنی زێ بە ThermiVa چە ماوەیەک کات دەبات؟

دە رمانی 20 خولێک لە ناوە و 20 خولێکیش لە دەرەوەکات دەبات . تەواوی کۆی ئێوە 40خولێک تەواودەبێت.

ئاخۆ ئەم ڕەوشتە بە ئێشە؟

لە ڕە وشی ThermiVa نە خۆشەکان دە رمانەکە بە بێ ئێش و سوکنایی دەر باس دەکەن و دە گێڕنە وە. ڕێ تێ دە چێت لە کاتی دە رمان کە مێک هە ست بە گە رما بکرێت.

چ کاتێک دە توانم چالاکیە ئاسایە کانی خۆم دەست پێبکه م؟

ئە م دە رمانەم هیچ جۆرە چاخی چاک بوونەوەی لە نەخۆشی نیە. ئێوە دەتوانن دەست بە جێ پاش لە نە شتە رگە ری تەواوی چالاکیە ئاساییەکانی خۆت دە ست پێ بکه ی.

دوای ThermiVa چ کاتێک دە توانم پە یوە ندی سێکسی وجنسیم ببێت؟

دە ست به جێ دۆای دە رمان دە توانن پە یوەندی جنسی وسێکسیتان ببێت.

ئاخۆ جۆان کردنە وە ی زێ ژیانی جنسی وسێکسی من چاک دە کاتە وە؟

نە خۆشە کان چاک بوونە وە ی پە یوەندی نێوان خۆش و کارکۆی جنسی وسێکسیان ڕاپۆرت داوە کە بریتین لە:
کە م بوونەوە ی وشکی زێ
چاک بوونەوە ی نیشانە ی شێواوی کارکۆی ئۆڕگاسم
سستی زێ کەم دەکاتەوە
زێاد کردنی متمانە بە خۆیی
زێاد کردنی حەزی جنسی وسێکسی

چ ماوە یەک پاش لە دەرمان ئاگاداری بە رهە مە کانی دە بم؟

بە رهە مە کانی لە نە فە رێک بۆ نە فە رێکی دیکە جێاوازە .بە درێژە ی پێشڕە ویی کۆیەکان پاش هە رکە ڕەتێک دە رمان . بە رهەمە کان یە کسە ر بە چاوی خۆمان دەبینین. بۆ پارێزگاری لە بە رهەمەکان ڕێ تێ دەچێت پێویستمان بە سە ردانی دوبارە ی ساڵانە بێت.

ڕە وشتێکی بێ نە شتەرگەری ThermiVa بۆ جۆان کردنەوەی زێ لە مە تەب هە یە. ئە م دەزگایە وزە و هێزی کە رمایی کۆنتڕۆڵ کراو دە نێرێتە ناوی شانەکانی ناو و دەرە وە ی زێ . سە نتە ری جۆان بە لە گە ڵ بوونی ئە ندامانێکی بە ئە زموون و بە ڕۆژترین ونوێ ترین دە زگای ThermiVa هه مو ڕۆژێ لە خزمە تی ئێوە ئازیزان دایە.


منابع:


Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *