هۆکاری هەڵ وەرینی ڤژ و مو لە نەخۆشی کۆڕۆنا چیە؟

هۆکاری هەڵ وەرینی ڤژ و مو لە نەخۆشی کۆڕۆنا چیە؟

هۆکاری هه ڵوە رینی زۆری موو و کێشە پێستێە کان لە نە خۆشە کۆڕۆنایە کان

نیشانە کانی نە خۆشی کۆڕۆنا زۆرێنە ی بریتین لە کۆخەی ویشک ،تا و هه ناسە سواری .لە هه مان کات دا ئە م نە خۆشیە دە توانێ لە سە ر پێست کاریگە ری هه بێت . لە هێندێ لە و کە سانەی وا توشی ئە م نە خۆشە بوون ڕێ تێ دە چێ کێشە ی پێستیان تە نیا نیشانه ی چڵک و کێمی ڤایرۆسی کۆڕۆنابێت . زۆرێک لە دۆکتۆرە کان لە و باوە رە دان کە زۆرێک لە چڵک وکێمە ڤایرۆسیە کان دە توانن لە سە ر پێست کاریگە ریان هه بێت.

بە م بۆنە وە جێگای سە رسوڕمان نیە کە ئێمە شایە تی پیزۆکە و زیپکە ی پێستی لە م نە خۆشیە داین . لە دواتر دا بە م بابە تەوە خە ریک دە بین کە ئاخۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا دە توانێ بە پێک هێنانی زیپکە ی پێستی و وە رینی موو لە کە سێ کە توشی ئە م نە خۆشیە بووە بکێشرێت؟

علت ریزش موی شدید در مبتلایان به کرونا
هۆکاری هه ڵوە رینی زۆری موو و کێشە پێستێە کان لە نە خۆشە کۆڕۆنایە کان

ئە و زیپکانە ی وا بە هۆی نە خۆشی کۆڕۆنا دروست بووە و پێک هاتوە بە سێ بە ش دابە ش دە بن:

یە کە م) زیپکە ی لە جۆری لیر:

دە رکە وتنی کۆتوپڕی زە قی و زۆپی لە سە ر پێست کە خێرا پێک دێت و زۆر جاران خورینی زۆری‌لە گە ڵە . ئه م زۆپ و زه قیانە دە توانن هه ر بە شێکی تر لە لاشە گیرۆدە بکات کە زۆربە ی‌ جاران بە خورینی ناو دە ست یا پاژنەی پێ دە ست پێدە کات و دە بێته هۆی پە نە مایی لیوو و پێڵوو. ئە م زیپکانە دە توانن هه ر لە ئە وە ڵی تووش بوونی چڵک و کێم وە دیار بکە ون. ئە م زۆپ و زە قیانە  ماوە یە کی زۆر پاش لە نە خۆشیە که دە توانێ درێژە بخایەنێت .

دوهه م ) زیپکە لە جۆری دانکە و خووریکەی مریشک

لە خۆگری ناوچە کانی چکۆڵە وخارشتاوی سوور ڕە نگە کە دەتوانێ‌لە هه ر لە هه ربە شێ لەلاشە، بە تایبە تی ئانیسک و ئە ژنۆ و هه روە ها پشتی دە ست و پێ وە دیار بکه وێت. ئە م زیپکانە دە توانن چە ندین ڕۆژ یا حە وتوو دڕێژە بخایانێت.

بثورات پوستی ایجاد شده در انگشتان پا بر اثر کرونا
ئە و زیپکانە ی وا بە هۆی نە خۆشی کۆڕۆنا لە قامکە کانی پێ پێک دێت

سێ هەم) قامکە کانی دە ست و پێ کۆڕۆنایی:

بە و زۆپ و زە قیە سووری بە رە و ئە رخە وانی لە سە ر قامکە کانی دە ست و پێ دە وترێ ،‌ کە پێ دە چئت بە ئێش وئازار بن. بە ڵام زۆر جار خورینی نیە. ئە م بارۆدۆخە ڕێ تێ دە چێت لە قامکە کانی دە ست یاپێ یاوە کو هە ردوکیان پێک بێت . واتێ دە چێت کە زۆرینه ی ئە م کە سانە زیاتر ئە م کێشە یان لە قامکە کانی پێ ئە رموون دەکەن.

پە نەمایی وگۆڕینی رە نگ دەتوانێ لە یەک یاچە ن قامک یاقامکە کان دە ست پێ بکات. لەکاتێکدا ئەم جۆرە کێشه ی پێستیە دە توانێ لە هەر تەمەنێک وە دیار کە وێت،وا پێ دە چێت منداڵان و لاوە کان وگە نجە کان ئە گە ی تووش بوونیان بە م نە خۆشیە زێاترە. زۆرێک لە وانە هیچ کاتێ نیشانە ی باوی تر لە نە خۆشی کۆڕۆنا وە کو کۆخه ی ویشک و تا و ئێشی ماسولکە یی پیشان نادات.

نیشانه کان و ده رمان و چاره سه ری قامکە کانی دە ست و پێ کۆڕۆنایی:

مڕۆڤە کان پێش توش بوون بە م نە خۆشیە هیچ چە شنە نیشانە یاوە کو هە ستێکی تایبه تیان ئە زمون نە کردوه . بۆ کە م کردنه وە ی ئێش یا خورین، کرێمی هیدڕۆکۆڕتیزۆن له سەر ئه و شوێنه ی کە  ئازاری‌بینیوە هە ڵ دە سوون. ئە گه ربێت وئێشە کە دانە مرکا یا نیشانە کانی زیاتر بوو سە ردانی لای پسپۆڕی پێست بکه ن.

کۆڕۆنا زۆربه ی جاران وە کو نە خۆشیک‌ کە دە زگای هە ناسە یی لە ژێر کاریگە ری دادە نێت ناسراوە. بە ڵام لە کە سانێک کە بە نیشانە ی زۆر توندی نە خۆشی لە خەستەخانە خە وێندراونیش زیپکە ی پێستی ڕاپۆرت دراوە . بە و حاڵە شە وە ، گرینگە خەڵکی بزانن کە لە بڕێک بابە ت دا ، زیپکه ی پێستی ڕێ تێ دە چێت ئەوە ڵین یا وە کو تەنیا نیشانە ی نەخۆشی بێت. لە بە ر ئە وە ئەگە ر لە پێستی خۆتان گۆڕانکاری نوێتان بینی ، دە بێ بە پاوانە کردنی خۆت و ئازمایشت و فە حس کردن لە زوترین کاتی گونجاو بە ڕاست وبێ شۆخی بیگرن . چونکینە ناسینە وە ی بە رلە کاتی نە خۆشیەکەدەتوانێ لە کە م کرتنە وە ی بڵاوبوونە وە ی نە خۆشیەکە کاریگەری زۆری هەیە.

نیشانە ی پێستی پە یوە ندی لە گە ڵ کۆویدی 19 یا هە مان کۆڕۆنا خاڵێکی گرینگ لەدروست کردنی دە رکی ئێمە لە نەخۆشیەکە یە. نیشانە یێستی پێ دە چێت ڕۆڵێکی بنچینە یی ببێت لە ناسینەوە ی چڵک وکێم لە کە سانێک کەهیچ نیشانە یە کی نییە.

ایجاد برجستگی های کهیر مانند در بیماران مبتلا به کووید
پێک هاتنی زۆپ و زە قیە لیرئاساکان لە و نە خۆشانە ی کە وا توشی کۆوید یا هە مان کۆڕۆنا

کۆڕۆنا چۆن دە بێتە هۆی هە ڵوە رینی موو؟

هە مو ئێمە بە شێوە یە کی گشتی ڕۆژانە مووە کانمان دە وە رێ . لەڕاستیدا ، وە رینی سرشتی موو لە هە ر کە سێک بە شێوە یە کی گشتی لە نیوان 50تا 100 تاڵە مووە. لە و حاڵە ش دا ، جاری وایە مووە نوێ یە کان جێگری مووە هە ڵوە راوە کان نابێت . لە ئاکام دا بە تنکی و پە ڵە ی بێ ڤژی دە کێشرێت، کە بە و شتە هە ڵوە رینی موو دە ڵێن. ئێمە زۆر جاران وا بیر دە کە ینە وە وە رینی موو بە س لە سە رپێستی سە رکاریگە ری هە یە . بە و حاڵە شە وە ، ڕێ تێ دە چێت لە باقی بە شە کانی لاشە ڕووبدات .ده سته واژە ی بیژیشکی وە رینی موو ،ئاڵۆپێسی پێ دە ڵێن.

تب بالا ، استرس و عفونت های ویروسی مانند کرونا می توانند باعث ریزش مو شوند.
تای زۆر ، دڵە ڕاوکێ و چڵک وکێمە ڤایروسیە کان وە کو کۆڕۆنا دە توانێ ببێته هۆی وە رینی موو.

کە سانێک کە توشی کۆڕۆنا بوون دە کرێ نیشانە ی جۆراوجۆریان ببێت . وە رینی موو لە کە سانێ کە لە م نە خۆشیە چاک بوونە تەوە ڕاپۆرت دراوە. ناوە ندی بە ڕیوە بردن و بە رگری لە نە خۆشیه کان، وە رینی موویان وە کو شوێنە وارێکی درێژخایانی کۆڕۆنا ڕە چاو کردوە.

یە کە م) تای زۆر لە سە ر دە توانێ ببێتە هۆی وە رینی موو.

وە رینی کاتی موو پاش تا و یا وە کو نە خۆشی ئاساییە . تا یە کێک لە نیشانە باوە کانی نە خۆشی کۆڕۆنا . چە ند مانگ پاش لەتای توند یا چاک بوونەوە لە نە خۆشی ، زۆرێک لە خە لکی وەرینی موو ئاشکرا و هە ست پێ کراویان بە چاو بینیوە. ناوی بیژیشکی ئە م جۆرە وە رینی مووە ، تاڵوژێن ئافڵۆیۆمە(TE). کاتێ ئە مە ڕوو دە دات کە مووە کان زیاتر لە ڕادە ی گونجاو بە شێوەیەکی هاوکات دەچێتەناو قۆناغی وە رینی(تاڵوژێن) موو. تا یانەخۆشی دە توانێ موویەکی زۆر توشی هەڵوە رین بکات.

زۆربه ی خە ڵکی وە رینی موو ئاشکرایان 2یا وەکو3 مانگ پاش لەتا یا نە خۆشی بینیوە. ئە م وە رینی مووە دە کرێت 6تا9مانگ پاش خۆش بوونە وە درێژە بخایانێت . پاشان دوای ماوە یە ک زۆربە ی خە ڵکی دە بینن کە دیسان مووە کانیان دیسان دە ستی کردوە بە گە شە ی سرشتی خۆی و وە رینی ڕادەوستێ.

دووهە م) دڵە ڕاوکێ دە توانێ ببێته هۆی وە رینی موو

ئە گە ریش هیچ کات توشی تا یا نەخۆشی کۆڕۆنا نە بوبێتن، دیسان پێ دە چێت وە رینی موو ببینین. دڵە ڕاوکێ سۆزداریش دەتوانێ مووە کانتان زیاتر لە ڕادە ی ئاسایی توشی وە رین بکات . وە رینی موو نزیکە ی دوو تا سێ مانگ پاش لە دڵە ڕاوکێ دە ست پێ بکات . هەرچەندە بینینی وەرینی موو به شیوە یەکی کە ڵە کە بە ستن دڵە ڕاوکی ئێوە زۆرتر بکات ، بە ڵام گرینکە دڵە ڕاوکی خۆتان کە م کەنە وە . بە س بە تە واو بوونی دڵە ڕاوکێ، وە رینی لە ڕادە بەدە ری  موو  پێشێ پێ بگیردرێت.


سە رچاوە کان:

1. https://www.aad.org/public/diseases/coronavirus/covid-toes#_

2.https://covid.joinzoe.com/us-post/skin-rash-covid#:~:text=Researchers%20discovered%20that%208.8%25%20of,with%20a%20negative%20test%20result.

3. https://www.healthline.com/health/coronavirus-and-hair-loss#diagnosis

4. https://www.healthline.com/health-news/covid-19-survivors-are-losing-their-hair-heres-why

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *