Information for patients

May 8, 2019

Microneedling

در این روش درمان تعداد زیادی سوزن کوچک به داخل پوست شما وارد می شود. عمق نفوذ سوزن ها با توجه به نیاز پوست شما توسط […]
May 8, 2019

Skin changes during pregnancy

پوست نیز مانند سایر ارگانهای بدن در زمان بارداری دستخوش تغییرات می شود. برخی از این تغییرات طبیعی هستند و جای نگرانی در مورد آن ها […]
May 8, 2019

Is cosmetic surgery suitable for me?

تصمیم گیری در مورد انجام عمل زیبایی تصمیم گیری بزرگی است. قبل از تصمیم گیری باید به چند سوال پیش خودتان پاسخ دهید. 1- آیا بر […]