ساب سیژن روشی برای ازبین بردن جای جوش و زخم های عمیق

ساب سیژن یک روش درمانی برای از بین بردن جای جوش های عمیق و اسکار میباشد. در این روش که با سوزن های خاصی انجام میشود اتصالات اسکار با بافت های پایینی خود قطع میشود تا کلاژن جدید تولید شود و جای جوش بهبود پیدا کند. سایر روش های از بین بردن جای جوش و اسکار برخلاف ساب سیژن برای زخم های کم عمق اثر دارند.